SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN STAGE 16

Os dejamos el ranking del ultimo Stage celebrado en Japon. Hombres Campeón CHIKARA FUJIMORI Subcampeón SHO KATSUMI Tercer lugar SUSUMU KASUYA TAKAYOSHI KAWAMURA 8 mejores KEI USAMI TAKEHIRO SUZUKI TAKAHIRO MIYANAGA TOMONARI KUROKAWA 16 mejores SHINGO ENOMATA TAKESHI SAITO SHINJI UMEDA DAISUKE AKAMATSU TSUNEKI ZAHA YUKIHIKO KIYAMA MORIHIRO HASHIMOTO AIKI OOISHI   Mujeres Campeón CHIAKI... Leer más →

SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN STAGE 16

Os dejamos el ranking del ultimo Stage celebrado en Japon. Hombres Campeón CHIKARA FUJIMORI Subcampeón SHO KATSUMI Tercer lugar SUSUMU KASUYA TAKAYOSHI KAWAMURA 8 mejores KEI USAMI TAKEHIRO SUZUKI TAKAHIRO MIYANAGA TOMONARI KUROKAWA 16 mejores SHINGO ENOMATA TAKESHI SAITO SHINJI UMEDA DAISUKE AKAMATSU TSUNEKI ZAHA YUKIHIKO KIYAMA MORIHIRO HASHIMOTO AIKI OOISHI   Mujeres Campeón CHIAKI... Leer más →

Subir ↑